Sản phẩm & dịch vụ

Hoạt động thể dục thể thao toàn công ty

Tại ESV, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao giúp nâng cao tinh thần và sức khỏe của toàn thể công nhân viên. Thông qua những hoạt động mang đậm ý nghĩa tinh thần, giá trị tập thể, cộng đồng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong công ty được thắt chặt, khoảng cách giữa bộ phận, vị trí, chức vụ vì thế cũng có thể được thu hẹp. Tạo ra ấn tượng về sự đoàn kết, tính đùm bọc, tương trợ lẫn nhau trong và ngoài công việc.

Trở lại đầu trang