Sản phẩm & dịch vụ

Hoạt động 5S dọn dẹp vệ sinh nhà xưởng và xung quanh công ty

Hàng tháng công ty đều có một buổi dọn dẹp vệ sinh toàn bộ nhà xưởng và xung quanh công ty!

Trở lại đầu trang