Sản phẩm & dịch vụ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH ENSHU SANKO VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô H4-2, Khu Công Nghiệp Quế Võ, Phường Phượng Mao,
Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: +84-222-395 2121 / 395 2122
Fax: +84-222-395 2123
Website: https://www.esv.com.vn

Tổng giám đốcY.Yamagishi-yy@esv.com.vnJP,EN
Phó Tổng Giám đốc
Võ Đông Viên090.777.5764vien@esv.com.vnVN,JP,EN

Trưởng P. Kinh doanh

Trần Thị Hồng097.983.3744tranhong@esv.com.vnVN,EN

 

Yêu cầu báo giá dịch vụ

Trở lại đầu trang