Sản phẩm & dịch vụ

Đào tạo phòng chữa cháy

Tại ESV, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo cả trong nội bộ và bên ngoài về phòng cháy chữa cháy nhằm giúp nâng cao kiến thức, sự hiểu biết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

 

Trở lại đầu trang