Sản phẩm & dịch vụ

Đào tạo an toàn hóa chất

Tại ESV, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo cả trong nội bộ và bên ngoài về an toàn hóa chất nhằm giúp nâng cao kiến thức, sự hiểu biết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty tránh xảy ra các tai nạn hóa chất.

 

Trở lại đầu trang