Sản phẩm & dịch vụ

Chương trình đào tạo

 Với phương châm "Công ty chính là con người, việc tạo ra sản phẩm tốt (monozukuri) cũng chính là đào tạo con người tốt (Hitozukuri). Chính vì chúng tôi nỗ lực hết mình cho công tác giáo dục đào tạo. Từ những ngày đầu thành lập chúng tôi đã biên soạn ra các tài liệu đào tạo độc nhất phù hợp, và chúng tôi luôn cũng luôn không ngừng cải tiến quy trình, nội dung sao cho ngày càng tốt hơn để phát triển nguồn nhân lực.


collage (1)

Trở lại đầu trang